Gmina w ramach walki z dzikimi wysypiskami śmieci planuje zakup kilku tzw. foto-pułapek z czujnikami ruchu, które uaktywnią się w momencie zarejestrowania ruchu i nagrają np. osoby które nielegalnie pozbywają się odpadów wysypując je np. na polu, na nieużytkach gminnych czy innych ustronnych miejscach. Nagrania takie będą przeglądane przez upoważnione osoby - pracowników urzędu. Jeżeli zostanie zarejestrowany fakt nielegalnego pozbywania się odpadów nagranie zostanie wykorzystane jako dowód np. w postępowaniu mandatowym (stanowi to bowiem wykroczenie), pozostałe nagrania będą kasowane np. co 7 dni. Jako inspektor najwięcej wątpliwości mam co do sposobu wypełnienia obowiązku informacyjnego. Rozważamy m.in. opublikowanie informacji o umieszczaniu na obszarze gminy mobilnych foto-pułapek wraz ze stosowną klauzulą informacyjną na stronie BIP oraz własnej stronie internetowej gminy, upublicznienie w/w informacji poprzez media lokalne (internet, radio, prasa). Dodatkowo osoby nagrane, wobec których wszczęto by postępowanie np. mandatowe, otrzymywałyby klauzulę informacyjną wraz z wezwaniem/informacją o wszczęciu postępowania. Informacje o foto-pułapkach nie byłyby natomiast z umieszczane bezpośrednio na obszarach, na których takie mobilne foto-pułapki byłyby instalowane, ponieważ w takim przypadku byłyby one nieskuteczne dla osiągnięcia celu ich stosowania, tzn. zniechęcenia mieszkańców do nielegalnego pozbywania się odpadów poprzez doprowadzenie do przekonania o nieuchronności kary u osób, które w sposób nielegalny pozbywają się odpadów. W przypadku konieczności umieszczania informacji wraz z foto-pułapkami, nielegalne wysypiska powstawałyby dalej - w miejscach w których aktualnie foto-pułapki nie byłyby zamontowane.