System Informacyjny Schengen (SIS) jest najpowszechniej wykorzystywanym i największym systemem wymiany informacji w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicami w Europie. Ponieważ między krajami strefy Schengen w Europie nie ma granic wewnętrznych, SIS poniekąd zastępuje kontrole graniczne i jest najskuteczniejszym narzędziem współpracy dla służb granicznych i imigracyjnych, policji oraz organów celnych i sądowych w UE i w państwach stowarzyszonych w ramach Schengen.