Przychodnie, które w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielają świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, mają obowiązek takiej organizacji pracy, aby zapewnić pacjentom realną możliwość kontaktu telefonicznego – przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.