Dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce zależą nie tylko od typu drogi czy rodzaju pojazdów. Czasem o wprowadzeniu ograniczenia prędkości decydują uwarunkowania techniczne drogi, zapisy decyzji środowiskowej - czy, też kwestie bezpieczeństwa ruchu. Dziś przyjrzymy się limitom prędkości na autostradach i drogach ekspresowych.