Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo lotnicze zmieniła się procedura rozpatrywania skarg pasażerów. Zgodnie z nowymi przepisami Prezes Urzędu (Komisja Ochrony Praw Pasażerów), nie rozpatruje już skarg pasażerów na odwołany/opóźniony lot lub odmowę przyjęcia na pokład. Wszystkie wnioski (skargi) złożone według starej procedury po 31 marca 2019 roku nie będą rozpatrywane z uwagi na brak podstawy prawnej.

Procedura rozpatrywania skarg

Zgodnie z nowymi przepisami pasażer, którego lot został np. odwołany lub opóźniony w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację do przewoźnika. Linia lotnicza ma 30 dni na odpowiedź.


Po tym terminie pasażer, który nie otrzymał odpowiedzi lub była ona dla niego niesatysfakcjonująca, może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Rzecznika Praw Pasażerów lub skorzystać z drogi sądowej.


Rzecznika Praw Pasażerów, który rozwiązuje spory pasażerów w trybie znowelizowanej ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich powołał z dniem 1 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Rzecznika pod adresem: pasazerlotniczy.ulc.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że przewoźnicy lotniczy w przypadku nieregularności w lotach (odwołania/opóźnienia) mają obowiązek poinformowania pasażerów o przysługujących im prawach. Informacje te mogą Państwo również znaleźć na lotnisku lub stronach internetowych linii lotniczych oraz lotnisk.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Opublikowano: 21.05.2019; ostatnia aktualizacja: 17.06.2021


Komisja Ochrony Praw Pasażerów oraz Rzecznik Praw Pasażerów

Infolinia: +48 222 692 600 - czynna: poniedziałek - piątek, godz. 9:00-13:00
Fax: +48 22 520 73 00.

Chcesz się dowiedzieć jaki jest status twojej sprawy?

Napisz do nas na adres: kopp@ulc.gov.pl.

Pamiętaj o podaniu numeru sprawy.

Jeśli nie posiadasz nadanego numeru sprawy - podaj numer i datę skarżonego lotu.

Dotychczasowa procedura rozpatrywania skarg pasażerów w trybie postępowań administracyjnych, prowadzonych przez Komisję Ochrony Praw Pasażerów, obowiązuje w stosunku do wszystkich wniosków, które wpłynęły do ULC do końca marca 2019 r.

Od 1 kwietnia 2019 r. wnioski rozpatrywane są w trybie ADR

Więcej informacji: pasazerlotniczy.ulc.gov.pl zdjęcie tytułowe: pixabay.com