Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry. Wobec nieprecyzyjnych przepisów ludzie skarżą decyzję nadleśniczego ws. takiego odszkodowania do niewłaściwego sądu. Powinni kierować sprawę do sądu powszechnego – tymczasem niektórzy błędnie składają ją do sądu administracyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich pisze w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.