Jak odebrać pocztę, gdy się jest na kwarantannie (a osoba upoważniona też ma problemy zdrowotne i nie może tego zrobić)?

W zależności od tego, jakiego rodzaju jest to przesyłka, możliwe są różne rozwiązania.

Na podstawie § 2 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.) m.in. Poczcie Polskiej (jako operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe) udostępniane są dane z systemu teleinformatycznego takie jak adres miejsca zamieszkania lub pobytu wskazane jako miejsce odbywania kwarantanny i numer telefonu do kontaktu.

Poczta Polska w czasie epidemii nie doręcza pod adresy osób objętych  kwarantanną przesyłek rejestrowanych nadawanych przez sądy, trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego oraz od pozostałych nadawców przesyłek rejestrowanych. Przesyłki te są przechowywane przez Pocztę Polską bezpłatnie, bez próby doręczenia, aby nie płynął im bieg awizacji. Podjęcie próby doręczenia przesyłki rejestrowanej nastąpi dopiero po zakończeniu kwarantanny przez jej adresata.

Ponadto wprowadzono możliwość doręczania pozostałych przesyłek bez obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru lub bezpośrednio do skrzynki. Umożliwiono odbiór paczek i przesyłek kurierskich przy użyciu kodu PIN otrzymanego w wiadomości SMS albo e-mail, który należy podać kurierowi przy odbiorze.

Jest też rozwiązanie dotyczące przekazów pieniężnych dla osób będących na kwarantannie - są one doręczane pod wskazany adres w tzw. bezpiecznych kopertach przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa.

Więcej informacji na /przekierowanie/: >> poczta-polska.pl >>.


Stan prawny na 31 marca 2021 r.


Opublikowano: 02.04.2021

foto tematyczne: pixabay.com