Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizując inwestycje drogowe jest zobowiązana przestrzegać obowiązujących przepisów. Dotyczy to wszystkich elementów infrastruktury, także ekranów akustycznych. Poniżej przypominamy, kiedy, gdzie i dlaczego je stawiamy.