Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.