72% obywateli UE uważa, że ich kraj zyskał na członkostwie unijnym, a 70% obywateli twierdzi, że działania podejmowane przez UE mają wpływ ich na ich codzienne życie. Ponad połowa obywateli UE (57%) już jest zainteresowana kwestią wyborów europejskich, które odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2024. Według obywateli, priorytety polityki UE to: walka z ubóstwem (36%), zdrowie publiczne (34%), zmiany klimatyczne i wsparcie gospodarcze (oba po 29%).