Twoja poezja - Twoje prawa - redakcja jedynie będzie publikowała teksty, na których publikację otrzyma zgodę autora. Redakcja nie będzie rościła sobie praw do twórczości indywidualnej - zachowa jedynie prawo publikacji oraz wskazania autora z imienia i nazwiska lub pseudonimu artystycznego obranego przez autora, którego imię i nazwisko będzie tajemnicą prasową. - Przekazanie tekstu do publikacji wiąże się jednak ze zgodą na trwałe umieszczenie tekstu na portalu prasowym suskiDlaWas.info. Teksty do publikacji przyjmowane są bezpłatnie. Redakcja ich nie przekazuje dalej w formie odpłatnej lub bezpłatnej. Dalsza publikacja możliwa jest jedynie w formie linkowania w social media. (RedNacz)