W związku z podpisaniem przez Prezydenta ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu dziś już pewne jest wejście tych przepisów w życie. Jedna z kluczowych zmian niewątpliwie jednoznacznie pogarszająca sytuację podatników dotyczy opodatkowania wynajmujących nieruchomości. Swoboda wyboru sposobu rozliczenia działalności zostanie ograniczona a jednocześnie pozbawia się tę grupę prawa do zaliczenia w koszty amortyzacji.


Zmiany zakładają pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, jeżeli umowy nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli podatku od przychodu bez możliwości pomniejszenia wpływów z najmu o m.in. koszty wykończenia, remontów lokalu, kosztów kredytu hipotecznego. Stawka podatkowa jest wprawdzie niższa (8,5% do 100.000 zł przychodu, 12,5% powyżej tej kwoty) jednak podstawa jest znacząco wyższa. Z opodatkowania dochodu będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy.

 

Drugą zmiana również ogranicza dotychczasowe prawa podatnika. Polski Ład zniesie możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych budynków i lokali mieszkalnych. Nawet zatem jeśli zdecydujemy się na najem w ramach działalności gospodarczej to zniknie nam istotna pozycja kosztowa, która dotychczas czyniła tę formę opodatkowania atrakcyjną w niektórych konfiguracjach.

 

Pocieszeniem może być jedynie zachowana możliwość stosowania dotychczasowych zasad opodatkowania przez 2022 r. Przez cały rok wynajmujący mają jeszcze możliwość wybory najkorzystniejszej formy opodatkowania i dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

 

Faktyczne podniesienie podatków dotknie nie tylko wynajmujących, ale także drugą stronę umów najmu. Skutkiem zmian może być podwyżka czynszów w celu rekompensaty zwiększonego ciężaru podatku. Jednocześnie w związku z przyszłym, przejściowym rokiem konieczne jest przeanalizowanie skutków zmian przez właścicieli nieruchomości, również w kontekście dopiero zapowiadanych, dalej idących zmierzających do opodatkowania lokali mieszkalnych nowym podatkiem majątkowym.KONTAKT DO EKSPERTA

Wojciech Pławiak

ekspert BCC ds. sporów podatkowych

tel. 609 241 737

e-mail: wojciech.plawiak@bcc.org.plprzesłano: 17.11.2021
foto: BCC