RPO złożył skargę kasacyjną w sprawie, w której fiskus nałożył podatek od spadku w 10 lat od jego nabycia. Fiskus twierdził, że ma podstawy do wznowienia obowiązku podatkowego wynikające z art. 6 ustawy o spadkach i darowiznach – zdaniem RPO niesłusznie. Pani K. owdowiała w 2009 r. Sądziła, że skoro mieszkała z mężem w jednym mieszkaniu, to jako osoba najbliższa zwolniona jest z podatku od spadku, który formalnie nabyła, i nic nie musi robić. Nie miała do końca racji, ale od tego czasu minęło 10 lat i zobowiązanie podatkowe formalnie się przedawniło. W 2020 r. pani K. złożyła jednak zeznanie podatkowe SD-3 o nabyciu rzeczy i urząd skarbowy uznał, że dzięki temu ma podstawę do wznowienia obowiązku podatkowego. Pani K. dostała decyzję zobowiązującą ją do zapłaty prawie 2 tys. zł podatku. Odwołanie się do izby administracji skarbowej a następnie do sądu administracyjnego nie przyniosło efektu: decyzja została utrzymana AKTUALIZACJA 24.05.2024: 14 marca 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt III FSK 3714/21) uchylił zaskarżony wyrok i decyzje skarbówki oraz umorzył postępowanie administracyjne. Wskazał, że sąd I instancji nie uwzględnił ugruntowanej już linii orzeczniczej sądów administracyjnych.