Zapraszamy do lektury nowego numeru kwartalnika „Nieruchomości@”. Czasopismo trafia do ponad 3 tysięcy adresatów, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

W najnowszym numerze znajdziemy artykuły dotyczące m.in.: ochrony prawnej lokatorów nieruchomości warszawskich, konstytucyjnego charakteru i treści prawa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości czy glosę do wyroku NSA z dnia 29 października 2019 r. (sygn. Akt I FSK 164/17.

Czasopismo adresowane jest do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, osób prowadzących badania naukowe, teoretyków oraz praktyków stosowania prawa z różnych sfer działalności zawodowej. Wysoki poziom merytoryczny tekstów, interesujący wybór tematów oraz ciekawy sposób ich prezentacji na łamach czasopisma gwarantuje Rada Naukowa, składająca się z wybitnych przedstawicieli nauki. Kwartalnik „Nieruchomości@” nieodpłatnie, w formie elektronicznej i papierowej jest dostarczany do sądów, prokuratur, jednostek administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu administracji publicznej, bibliotek wyższych uczelni – mogą z niego korzystać wszyscy zainteresowani przedstawiciele zawodów prawniczych.

Zapraszamy wszystkich specjalistów w dziedzinie prawa związanej z tematyką nieruchomości do publikowania na łamach „Nieruchomości@”. Dotychczas opublikowane artykuły można znaleźć na stronie /przekierowanie/: >> kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl >>.
Redaktorem naczelnym jest wiceminister sprawiedliwości dr Anna Dalkowska.

Poniżej załączamy do pobrania najnowszy numer czasopisma.

(przekierowanie) >> Kwartalnik Nieruchomości Nieruchomosci@​_4-20.pdf 2.74MB >> /pobieranie automatyczne/ ;

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Opublikowano: 18.01.2021