Całkowita rewitalizacja 130 ha terenu, przywrócenie historycznego portu, organizacja życia miejskiego przy Wiśle oraz stworzenie jednego z najbardziej wyjątkowych i inteligentnych pod względem „smart” nowej dzielnicy Krakowa – to pomysł przedstawicieli spółki Capital High, która za pomocą Spółki Alkyon High będzie realizował proces związany z zagospodarowaniem Zabłocia.

 Nasza koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zakłada przede wszystkim przywrócenie funkcji społecznych terenom dziś mocno zaniedbanym, często wręcz zdegradowanym a mającym ogromny potencjał i bliskość ścisłego centrum miasta. Od stworzenia nowoczesnego, naszpikowanego rozwiązaniami nowoczesnego transportu, dostępu do usług, IT osiedla mieszkaniowego, po stymulację gospodarki poprzez  nadanie nowej funkcji i wykorzystanie historycznego potencjału Portu Płaszów – mówi Arkadiusz Nagięć, przedstawiciel Capital High. 

 

Futurystyka, ale nie fantastyka


Jak wynika z raportu UNESCO „Smart cities: shaping the society of 2030” cały świat mierzy się dziś z wyzwaniami o naturze społecznej i środowiskowej. W miastach żyje ok. 3,5 mld ludzi, a do 2050 roku liczba ta ulegnie podwojeniu, dochodząc do poziomu 7,5 mld. 


 Stąd tak ważne stają się działania zmierzające z jednej strony do ochrony środowiska, a z drugiej do odpowiedniej organizacji przestrzeni miejskiej i życia mieszkańców dotykającego tak wielu jego dziedzin – mówi Nagięć i dodaje – W miejscach, gdzie mamy dziś opuszczone fabryki, stocznie, porty chcemy tworzyć nowoczesne dystrykty. Inteligentne osiedla, gwarantujące jego mieszkańcom niezwykły komfort życia. Nasze pomysły to kreowanie nowego stylu życia, wygodnego, w zgodzie 
z trendami zmierzającymi do ochrony środowiska.


Dlatego wszystkie planowane budynki na osiedlu będą niemal zeroemisyjne, będzie do nich docierała energia z odnawialnych źródeł, mieszkania będą wyposażone w najnowsze osiągnięcia technologiczne, mieszkańcy dzięki odpowiedniej i futurystycznej organizacji transportu (kolejka między budynkami) nie będą borykać się z problemem korków – twórcy koncepcji chcą zwrócić się ku rzece oraz odtworzyć taksówki wodne, a także maksymalnie zintegrować się z już istniejącymi środkami transportu miejskiego. 


 
Dziś najcenniejszym dobrem jest czas. Dlatego mieszkańcy naszego smart city będą mieli wszędzie blisko – szkoły, przedszkola, sklepy, obiekty rekreacyjne, parki, skwery, dostęp do elektrycznych rowerów miejskich itp.  Inspirujemy się rozwiązaniami dobrze znanymi w takich państwach jak Holandia czy Niemcy. One pozwalają uwierzyć, że śmiałe wizje mają szanse na to, by przekuć je w otaczającą nas rzeczywistość – mówi Nagięć. 


Plany Spółki Capital High obejmują łącznie ogromny teren 130 ha. W pierwszym etapie zostanie zagospodarowanych 21 ha, w drugim – 10 ha, a w trzecim pozostała część gruntów. 

 

Kraków, Wrocław, Gdańsk

               
Cyfryzacja społeczeństwa wydaje się procesem, który w najbliższych latach tylko przyspieszy. Powoduje on zmianę stylu życia, zwłaszcza w dużych miastach. Jego mieszkańcy inaczej się komunikują, robią zakupy, pracują, spędzają czas wolny. Dlatego wśród głównych idei miast opartych na rozwiązaniach smart city jest takie usprawnienie usług miejskich w taki sposób, by generować oszczędności na każdej płaszczyźnie – od zużywania mniejszej ilości energii – prądu, wody, a co za tym idzie ochrony środowiska po lepsza jakość życia. 


– Chcemy być w zgodzie z trendami światowymi, dlatego Port Płaszów będzie oparty na sztucznej inteligencji w każdej sferze życia – od planowania zakupów, przez opiekę lekarską, transport – mówi Nagięć. 


Jeśli odważna inwestycja się powiedzie, twórcy koncepcji zamierzają ją zrealizować w innych dużych polskich miastach. 


– W kręgu naszych zainteresowań jest m.in. Wrocław i Gdańsk. Szukamy zdewastowanych poprzemysłowych terenów zlokalizowanych blisko centrum miast, by nadać im nowe funkcje, zgodne z najnowszymi trendami i tak naprawdę oczekiwania współczesnego człowieka. To już nie tylko adaptacja industrialnych budynków np. na cele kulturowe, ale tak naprawdę wyznaczanie kierunku zmian dla całych dzielnic, kreowanie ich od podstaw – podsumowuje Nagięć. 


Przesłane przez:
Łukasz Wiejacha
Rzecznik Prasowy
EQUO S.A.

Przesłano: 15.02.2021
grafiki: źródło informacji