Handel cesjami umów rezerwacyjnych i deweloperskich zmniejsza dostęp do nowych mieszkań i zwiększa ich ceny. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt przepisów ograniczy możliwość zawierania tego typu umów.