Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS!


Zanim wyślesz zgłoszenie sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie. Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie.


Prosimy, w celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, o przekazanie wraz z materiałem filmowym następujących informacji:

 • data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),
 • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
 • dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.


Na podane adresy e-mail można przesyłać filmy lub linki do zamieszczonych w Internecie zdjęć i filmów.


Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku – przekaż materiał w najbliższej jednostce Policji.

Uwaga! Przesyłając materiał filmowy zarejestrowany przez siebie wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

Lista adresów:

 1. KWP Kraków: stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl
 2. KWP Szczecin: stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl
 3. KWP Bydgoszcz: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl
 4. KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl
 5. KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl
 6. KWP Kielce: stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl
 7. KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl
 8. KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl
 9. KWP Katowice: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl
 10. KWP Lublin: stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl
 11. KWP Łódź: wiprd@lodz.ld.policja.gov.pl
 12. KWP Opole: problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl
 13. KWP Olsztynstopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl
 14. KWP Poznań: stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl
 15. KWP Radomstopagresjidrogowej.kwp@mazowiecka.policja.gov.pl
 16. KWP Wrocławstopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl
 17. KSP Warszawastopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl