Wychodząc naprzeciw nowym zagrożeniom, występującym w związku z dynamicznym rozwojem elektromobilności, zespół zadaniowy powołany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej opracował „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami z napędem elektrycznym i hybrydowym”, dostępne w załączniku poniżej. Dokument został zatwierdzony 25 maja 2023 roku i zastąpił obowiązujące od 2020 r. do tej pory „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami osobowymi z napędem elektrycznym”.