Za naruszenie tym samym czynem więcej niż jednego przepisu prawa drogowego kierowca może otrzymać dowolnie wysoką sumę punktów karnych, które się sumują. Przekroczenie granicy 24 punktów może być zatem skutkiem tylko jednego czynu. Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do MSWiA o zmianę przepisów, aby chronić obywatela przed zbyt uznaniowym przyznawaniem punktów karnych, Proponuje np., że jeśli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekraczałaby 15, to kierowca otrzymywałby ich właśnie tyle.