Podczas szkolenia zorganizowanego przez Renault Polska wykładowcy i instruktorzy Szkół i Ośrodków Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej z całej Polski mieli okazję zapoznać się z systemami bezpieczeństwa w pojeździe elektrycznym lub hybrydowym i sposobami postępowania w razie wypadku lub pożaru. Szkolenie zostało przeprowadzone przez ekspertów: Claire Petit Boulanger, ekspertkę ds. powypadkowych działań ratowniczych z Grupy Renault, i podpułkownika Christophe’a Lenglosa z Okręgowego Wydziału ds. Pożarnictwa i Ratownictwa (SDIS) w departamencie Yvelines we Francji, który został oddelegowany do Renault jako doradca techniczny ds. prowadzenia działań ratowniczych w wypadkach z udziałem pojazdów. Włączenie przedstawicieli straży pożarnej w struktury Grupy Renault przyczyniło się do zwiększenia szybkości i poprawy skuteczności działania ekip ratunkowych w terenie. Duże zainteresowanie podczas szkolenia wzbudził Fireman Access - innowacyjny system dostępu dla zespołów ratowniczych, pozwalający na ugaszenie palącego się akumulatora w ciągu 5 minut!