W czerwcu 2019 w sejmie ma być procedowany projekt ustawy znoszący m.in. obowiązek wydawania karty pojazdu, dotychczas przydzielanej obowiązkowo przy pierwszej rejestracji. Czy proponowane zmiany są na pewno korzystne dla kierowców?

Przypomnijmy, że w karcie pojazdu zapisywana jest dotychczasowa historia pojazdu.

Jeżeli pojazd używany był jako taksówka lub flotowe auto, jeżeli wykonywane były jakiekolwiek ingerencje w konstrukcję pojazdu - zapis o tym fakcie powinien znaleźć się w karcie pojazdu.

Posiadanie tego dokumentu przy sprzedaży auta jest dodatkowym atutem sprzedawcy, a dla kupującego uwiarygodnieniem historii pojazdu.

Również banki mają obowiązek dokonać stosownego zapisu w karcie pojazdu, jeżeli został na nim ustanowiony zastaw rejestrowy - czyli mówiąc w skrócie - pożyczka udzielona pod zastaw pojazdu. Bezwiedne kupno pojazdu z ustanowionym zastawem rejestrowym, grozi koniecznością spłacania zaciągniętego przez poprzedniego właściciela długu lub utratę pojazdu na rzecz komorniczych roszczeń. Prawo jest tutaj jednoznaczne.

Gdzie więc teraz będziemy mogli zasięgnąć informacji?

W uzasadnieniu do proponowanych zmian podkreślono, iż „obecnie historia pojazdu jest możliwa do sprawdzenia w centralnej ewidencji pojazdów nie tylko przez podmioty uprawnione, np. organy rejestrujące pojazdy, podatkowe, zakłady ubezpieczeń i kontroli ruchu drogowego, ale również przez właścicieli pojazdów za pośrednictwem portalu obywatel.gov.pl".

„Jednak system Cepik 2.0 do którego odwołują się twórcy zmian wymaga podania trzech danych dotyczących pojazdu: numeru rejestracyjnego, numeru VIN, daty pierwszej rejestracji. Jeżeli choć jedna z powyższych danych nie jest znana, system nie poda nam informacji” - mówi Agnieszka Celejowska ekspert portalu Autobaza.

Oznacza to, że zainteresowany historią pojazdu kierowca będzie miał utrudniony dostęp do bezpłatnej informacji. Zainteresowanym sprawdzaniem historii pojazdu pozostanie korzystanie z płatnych raportów historii pojazdu, przy pomocy takich serwisów jak np. Autobaza, gdzie wystarczy jedynie znajomość numeru VIN.


VIN-Info 


03.06.2019
FOTO: Autobaza