− Idzie dobry czas dla polskiego rolnictwa. Polskie rolnictwo jest silne i będzie jeszcze silniejszym elementem rozwoju polskiej gospodarki. Będzie często tym kołem, które poruszy inne sektory gospodarki dostarczając im również surowców – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas obchodów Święta Dziękczynienia za plony na Jasnej Górze.

Zgromadzonych u stóp klasztoru na Jasnej Górze powitał przeor ojciec Marian Waligóra. Tradycyjnym zwyczajem uroczystości rozpoczęły się od wręczenie chleba i soli prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez starostów tegorocznych dożynek Karolinę i Dominika Grabarków.

W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił ogromny wkład polskich chłopów w odzyskanie niepodległości przed stu laty oraz w czasie wojny z bolszewikami w roku 1920. Przypomniał również zasługi żołnierzy z chłopskich rodzin w czasie drugiej wojny światowej i po niej. Prezydent zwrócił także uwagę, że dzięki postawie mieszkańców wsi nie udało się jej skolektywizować.

− Chcę dla Polski zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza, że polska wieś będzie traktowana co najmniej tak samo dobrze jak miasto. Przez lata była traktowana gorzej, w związku z tym dzisiaj wymaga większej troski – podkreślił prezydent RP Andrzej Duda.

Również minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał zasługi rolników w odzyskaniu niepodległości i ich udział w walkach w czasie wojny.

Minister zapowiedział zintensyfikowanie walki z wirusem ASF, aby został on wyeliminowany. Odnosząc się do tegorocznej suszy, która dotknęła rolników szef resortu rolnictwa poinformował, że dopiero jedna trzecia gmin przekazała protokoły z szacunków strat. Podkreślił, że nie będzie już dłużej czekał i najbardziej poszkodowani rolnicy, w gospodarstwach których straty wynoszą 70 i więcej procent, już od 14 września będą mogli składać do ARiMR wnioski o pomoc suszową. Od 16 października br. będą też wypłacane zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. W sumie do rolników trafi w ten sposób około 11 miliardów złotych, co pozwoli utrzymać płynność finansową gospodarstw.Szef resortu rolnictwa poinformował także o aktualnie podejmowanych działaniach, które zawarte są w Planie dla wsi. Znacząco zostaje zwiększony zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej, w tym po raz pierwszy dla tych, którzy hodują bydło. Na bazie pozostałego w rękach skarbu państwa majątku powstanie Narodowa Grupa Spożywcza w formie holdingu, co pozwoli choć w pewnym tylko stopniu na stabilizowanie rynku. Będzie prowadzony program retencji wodnej, który przez dziesięciolecia był zaniedbany. Rozszerzone zostaną możliwości sprzedaży w ramach sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego. Rolnictwo zostanie przywrócone górom. Powstanie polityka górska. Będą ponadto utworzone w wielu stolicach stanowiska radców rolnych, którzy będą wspomagać mniejsze firmy w dotarciu do zagranicznych kontrahentów.

− Proszę i apelują do wszystkich, którym zależy na tym, aby budować silne, nowoczesne, wydajne, ale i mocno zakorzenione w naszej tradycji rolnictwo, wspierali moje działania. Tylko razem, wspólnie może to uczynić – zaapelował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas tegorocznego Święta Dziękczynienia za plony, które odbywało się u stóp klasztoru na Jasnej Górze.

Osoba publikująca: Sławomir Mucha

Opublikowano: 03-09-2018