Rozpoczęły się wakacje. Za moment wiele osób wyruszy na upragnione urlopy. Jednak, aby przebiegły one bez niechcianych niespodzianek, warto zadbać o kilka rzeczy jeszcze przed wyjazdem. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że od 1 lipca będą obowiązywać nowe przepisy o imprezach turystycznych. Sporo nowości dotyczy w nich podróżnych.

Większe uprawnienia dla klientów biur podróży, w tym osób rezerwujących swój wyjazd on-line, większy zakres prawa do odszkodowań, zmiany w umowach zawieranych z podróżnymi oraz nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorców branży turystycznej - to najważniejsze zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Z nowości, które bezpośrednio dotyczą podróżnych warto zwrócić uwagę na zmiany w umowach udziału w imprezie turystycznej, czyli nowe zapisy, które powinny się w niej znaleźć, dodatkowe dokumenty stanowiące jej integralną część czy informacje, które podróżny będzie miał prawo uzyskać od przedsiębiorcy przed zawarciem umowy, czyli np. przesłanki do zmiany ceny imprezy turystycznej i związane z tym wzajemne zobowiązania stron, zasady przeniesienia przez podróżnego udziału w imprezie na inną osobę, a także zasady zgłaszania reklamacji i odpowiedzialności przedsiębiorcy.

Szczególnie te ostatnie mogą być przydatne z punktu widzenia klientów. W nowych przepisach zrezygnowano bowiem z dotychczasowego terminu na składanie reklamacji. Do 1 lipca br. niezadowolony z usługi klient ma na to 30 dni od zakończenia imprezy. W tym samym terminie na reklamację powinien odpowiedzieć organizator. Natomiast po 1 lipca nie będzie już tego terminu, pojawi się natomiast trzyletni okres przedawnienia wszelkich roszczeń. Oznacza to, że odszkodowań za wszelkie uchybienia od umowy będzie można dociekać przez 3 lata. 

Drugą ważną zmianą jest też 14-dniowy okres na rozwiązanie umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, czyli np. wycieczek kupowanych przez internet czy rezygnacja z umowy w przypadku, gdy biuro podróży zmieni po rezerwacji cenę o więcej niż 8%.

Sporo zmian dotyczy też przedsiębiorstw oferujących, sprzedających i realizujących imprezy turystyczne m.in. dotyczących konieczności posiadania zabezpieczenia finansowego wskazanego w ustawie, przekazywania marszałkowi województwa niezbędnych informacji o prowadzonej działalności, prowadzenie wykazu umów zawartych z podróżnymi oraz obowiązki informacyjne wobec podróżnych.

Zmiany przepisów w branży turystycznej są wprowadzane w całej Unii Europejskiej, jako następstwo unijnej dyrektywy. Więcej o znowelizowanych przepisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych można przeczytać tutaj.