- Obecne zasady wygasają 30 czerwca. Posłowie do PE chcą przeglądu po 6 miesiącach i możliwości uchylenia sytemu jeśli nie będzie dłużej potrzebny. - W czwartek, Komisja Wolności Obywatelskich poparła propozycję utrzymania ram dotyczących Unijnego Cyfrowego Certyfikatu COVID na kolejny rok.


Aby, zapewnić obywatelom UE możliwość korzystania z ich prawa do swobodnego przemieszczania się niezależnie od rozwoju pandemii COVID-10, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zatwierdziła dwa sprawozdania celem przedłużenia ważności programu Unijnego Certyfikatu COVID (EUDCC) - który wygasa 30 czerwca - na następne 12 miesięcy. Sprawozdanie zostało przyjęte przy 48 głosach za, 16 przeciw, i 0 ‘wstrzymujących się’. 

Wraz z przedłużeniem ważności programu EUDCC do 30 czerwca 2023 r., zmiany umożliwią również państwom członkowskim przyznawanie certyfikatów opartych na nowych rodzajach testów antygenowych.

Przegląd po sześciu miesiącach

Członkowie Komisji LIBE uchylili poprawki, aby podkreślić, że państwa członkowskie powinny unikać dodatkowych ograniczeń swobody przemieszczania się dla posiadaczy EUDCC, chyba że jest to absolutnie konieczne. Jeżeli potrzebne są ograniczenia, powinny być one ograniczone i proporcjonalne, w oparciu o najnowsze opinie naukowe Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE.

Posłowie do PE proszą również Komisję Europejską o ocenę czy system EUDCC jest konieczny i proporcjonalny w terminie 6 miesięcy po przedłużeniu. Posłowie chcą skrócić okres obowiązywania Rozporządzenia, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Kontekst

Program Unijnego Certyfikatu COVID (EUDCC) został przyjęty w czerwcu 2021 w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w Europie podczas pandemii, na ograniczony okres 12 miesięcy.

Cytat

Poseł sprawozdawca Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) skomentował: “Rok temu, wprowadziliśmy w życie Unijny Certyfikat COVID, aby jednostronne ograniczenia krajowe nie zagrażały prawu do swobodnego przemieszczania się i równości. Chcieliśmy zapobiec dyskryminacji między krajami pochodzenia oraz chcieliśmy, aby to Rozporządzenie było ograniczone w czasie. Jednak możemy się go pozbyć dopiero po zakończeniu pandemii. Ponieważ to jeszcze nie koniec, przedłużamy ważność programu i prosimy ekspertów o ocenę sytuacji za 6 miesięcy. Teraz ludzie ponownie podróżują po Europie, co pokazuje, że Rozporządzenie działa”.

Następne procedury

Decyzja Komisji Wolności Obywatelskich o rozpoczęciu negocjacji z Radą w sprawie propozycji legislacyjnej zostanie ogłoszona na otwarciu przyszłotygodniowej sesji plenarnej w Strasbourgu. W przypadku sprzeciwu, decyzja zostanie poddana pod glosowanie w czwartek 5 maja.  


Parlament Europejski Biuro w Polsce

przesłano: 29.04.2022
foto: multimedia.europarl.europa.eu