Data wydarzenia: 29.05.2022 11:00 - 29.05.2022 16:00
Miejsce wydarzenia: Świnna Poręba

Zbiornik wodny Świnna Poręba

Budowę zbiornika wodnego w km 26,6 biegu rzeki Skawy rozpoczęto w 1986 r. i planowano jej zakończenie w ciągu 10 lat. Jednak zmiany społeczno-gospodarcze, jakie zaszły w tym okresie w Polsce i trudności finansowe na przełomie lat 80. i 90. XX w., sprawiły, że termin zakończenia prac kilkukrotnie przekładano. Ostatecznie 26 lipca 2017 r. oficjalnie zakończono budowę,
a napełnianie zbiornika rozpoczęto w listopadzie 2016 r.

Zbiornik wodny Świnna Poręba podobnie jak większość tego typu obiektów położonych na obszarze Karpat pełni kilka funkcji. Głównym celem budowy zbiornika była ochrona przeciwpowodziowa oraz retencjonowanie wody i wykorzystywanie jej w okresach niżówek. Praca zbiornika spowodowała, iż przepływ Skawy w dolnym odcinku jej biegu w ciągu roku uległ wyrównaniu, a nawet podczas długotrwałej suszy nie notowane już są głębokie niżówki z niedoborem wody. Zgromadzona w nim woda wykorzystywana także jest do produkcji energii elektrycznej.

Przy zaporze powstała elektrownia wodna z dwiema turbinami Kaplana o łącznej mocy 4,4 MW, gdzie  produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 14,8 GWh rocznie oraz ośrodek zarybieniowy.

W okresie wystąpienia warunków powodziowych naczelną zasadą gospodarowania wodą na zbiorniku Świnna Poręba jest takie sterowanie retencją i odpływem, aby zminimalizować występowanie poniżej zbiornika przepływów wyższych od 240 m3·s–1, przyjętej za przepływ nieszkodliwy. Realizowanie tej zasady odbywa się poprzez utrzymywanie rezerwy powodziowej, która pozwala na gromadzenie w zbiorniku przepływów wyższych od 240 m3·s–1 oraz poprzez gospodarowanie urządzeniami spustowymi zgodnie z ustalonymi procedurami.

W dotychczasowej krótkiej historii pracy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie, jeszcze na etapie budowy wystąpiły dwie wielkie powodzie w 2010 i 2014 r. Podczas obu zbiornik spełnił swoją rolę powodując redukcję kulminacji fali powodziowej w maju 2010 r. z 1096,1 m3·s–1 do zaledwie 360,5 m3·s–1, a w maju 2014 r. z 921,7 m3·s–1 do 250,6 m3·s–1.  Obie kulminacje fal powodziowych na Skawie zostały zredukowane odpowiednio o 82,4 % i 76,4 %. Takie duże obniżenie fali powodziowej spowodowało, iż „wielka woda” w Krakowie w maju 2010 r. była niższa o ok. 40 cm.

DANE TECHNICZNO-STATYSTYCZNE

Normalny poziom piętrzenia (NNP) – 305,5 m n.pm.

Maksymalny poziom piętrzenia (MaxPP) – 312,0 m n.p.m.

Minimalny poziom piętrzenia (MinPP) – 288,5 m n.p.m.

Pojemność użytkowa zbiornika – 85,743 mln m3

Pojemność powodziowa – 60,062 mln m3

Pojemność martwa – 15,039 mln m3

Łączna pojemność zbiornika – 160,844 mln m3

Długoś zapory – 604 m Wysokość zapory – 54 m

Maksymalna powierzchnia zalewu – 1035 ha

Normalna powierzchnia zalewu – 820 ha

Powierzchnia zlewni Skawy do przekroju zapory – 802 km2

źródło: krakow.wody.gov.pl
zdjęcie tytułowe: krakow.wody.gov.pl