W związku z uruchomieniem dla żeglugi nocnej szlaku na odcinku od Tyńca do stopnia wodnego Dąbie, przedstawiciele Wód Polskich i Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie przeprowadzili wczoraj jego inspekcję.


Można już bezpiecznie korzystać również po zmroku ze szlaku żeglugowego rzeki Wisły na odcinku od Tyńca do stopnia wodnego Dąbie. Jedynie z uwagi na trwające prace budowy mostów w ramach SKA nie zaleca się kursów pomiędzy stopniem wodnym Dąbie a nowo budowanymi mostami. W ramach zadania pn. „Utrzymanie szlaku żeglugowego – roboty utrzymaniowe - Wymiana oznakowania na odcinku od stopnia wodnego Dąbie do Tyńca” zakończono modernizację i odnowienie oznakowania nawigacyjnego na Wiśle.


Wykonane prace stanowią pierwszy etap planowanych wymiany oznakowania  i dostosowania do żeglugi całodobowej całej drogi wodnej administrowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.Znaki żeglugowe wykonano w standardzie odblaskowym, co umożliwi armatorom bezpieczne pływanie. Aby w pełni korzystać z poruszania się po szlaku po zmroku, jednostki pływające zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą być wyposażone m.in. we właściwe oświetlenie nawigacyjne.

Całkowity koszt zrealizowanych prac wyniósł ponad 700 tys. zł i został pokryty w całości z budżetu Wód Polskich.

W planach Wody Polskie mają już realizację kolejnych odcinków tj. od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz oraz od Tyńca do Oświęcimia.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

opublikowano: 14.06.2022
zdjęcia: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie