Atrakcje turystyczne w Dobczycach zyskały nowy blask. Otwarto m.in. kładkę łączącą wzgórze zamkowe z koroną zapory oraz nowe ścieżki pieszo-rowerowe wzdłuż odrestaurowanych zamkowych murów. Udało się to dzięki wzorowej współpracy Wód Polskich z gminą Dobczyce.


Mieszkańcy Dobczyc i turyści odwiedzający to urocze miasto już mogą korzystać z nowych atrakcji. Kładka i ścieżki pieszo-rowerowe powstały m.in. na wydzierżawionych gminie działkach należących do Wód Polskich. Dzięki nim połączono urwiste wzgórze zamkowe z trasą turystyczną prowadzącą koroną zapory. Kładka nie tylko ułatwia komunikację i łączy dwie największe atrakcje Dobczyc, ale jest także ciekawym obiektem architektonicznym, który doskonale wpisuje się w otaczający go krajobraz.

W piątek (6 maja) zarówno kładkę, jak i ścieżkę uroczyście otwarto zamykając tym samym trzeci i ostatni etap projektu „Zagospodarowanie Otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”. Symbolicznie przecięli wstęgę na tle nowo powstałej trasy widokowej wzdłuż murów miejskich: marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora oraz burmistrz gminy i miasta Dobczyce Tomasz Suś. W weekendy, kiedy korona będzie otwarta, spacer po niej będzie można połączyć ze spacerem po wzgórzu, nie nadkładając specjalnie drogi tak, jak to miało miejsce do tej pory.Projekt „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap III” zrealizowany przez gminę Dobczyce w latach 2018 – 2022 obejmował działania inwestycyjne służące rozwojowi zróżnicowanej oferty rekreacyjnej i turystycznej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe otoczenia Zbiornika Dobczyckiego. 

W ramach projektu wykonane zostały przełomowe inwestycje, które zmieniły Dobczyce i znacznie podniosły atrakcyjność turystyczną miasta. Projekt miał charakter kompleksowy i składał się z takich zadań inwestycyjnych jak: budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej koronę zapory ze wzgórzem zamkowym, uczytelnienie murów miejskich i utworzenie trasy widokowej na południowym zboczu wzgórza, a także modernizacja istniejących ścieżek wokół kościoła św. Jana Chrzciciela i ścieżki prowadzącej na ul. Podgórską. Także w ramach tego projektu zrealizowana była budowa parkingu na 160 miejsc przy ul. Podgórskiej oraz modernizacja ciągu komunikacyjnego wzdłuż potoku Węgielnica. Te dwie ostatnie inwestycje ukończone zostały w 2020 r.


Wody Polskie są szczęśliwe, że mogły dołożyć do projektu swoją cegiełkę.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

opublikowano: 09.05.2022
zdjęcia: źródło informacji