Nadleśnictwo Sucha informuje o utrudnieniach na zielonym szlaku turystycznym prowadzącym z przysiółka Karczówka w Lachowicach w kierunku chatki Adamy pod Solniskiem.

w leśnictwie Lachowice w oddziałach 263 i 264 i obejmują odcinek około 800 m.

Przyczyną utrudnień  są prowadzone w rejonie szlaku ścinka i zrywka drewna.

Z uwagi na bezpieczeństwo turystów teren ten jest objęty zakazem wstępu do odwołania.


Wszystkich planujących wypoczynek na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa, poprzez poruszanie się po terenach leśnych poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi i drogami, prosimy o nawiązanie kontaktu z właściwym leśniczym, w celu sprawdzenia, czy w danym rejonie będzie to możliwe, ze względu na ewentualne ograniczenia.


Prosimy o szczególną uwagę i ostrożność oraz respektowanie zastosowanych ograniczeń.


Dane kontaktowe do leśnictw znajdą Państwo w zakładce:

 http://www.sucha.katowice.lasy.gov.pl/lesnictwa


Małgorzata Murańska

Specjalista SL ds. edukacji przyrodniczo-leśnej,

łowiectwa, użytkowanie uboczneprzesłano: 10.04.2019