Nadleśnictwo Sucha przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.


W ramach programu wyznaczyliśmy w naszym nadleśnictwie cztery kompleksy leśne. Które udostępniamy do nocowania. Są to:

- w leśnictwie Mucharz – oddziały 89 i 90 (kompleks leśny Mucharski Las)

- w leśnictwie Lachowice – oddziały 249-256 (kompleks leśny Gajka)

- w leśnictwie Mosorne – oddziały 392-394; 403-404, 409-414

- w leśnictwie Wełcza – oddziały 424-432; 434-454 (całe leśnictwo)

 

Obszar prezentowany jest na mapie, która otworzy się po kliknięciu /przekierowanie/ >> arcgis.com/home/webmap >>;Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1) regulaminem korzystania z obszaru [Regulamin zamieszczony w załączniku poniżej]

2) informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i na jakich zasadach można z niego korzystać. Drewno należy przynieść ze sobą.

3) przed wyjściem do lasu sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem /przekierowanie mapa okresowego zakazu wstępu do lasu;

4)zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [infografiki w załącznikach poniżej]5) z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze: Prace z zakresu gospodarki leśnej w obszarze objętym programem Zanocuj w lesie w miesiącu kwietniu odbywają się w oddziałach leśnych: 428b, 430b, 431c. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.6) w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

Dane do kół łowieckich:

Mucharz – obwód łowiecki nr 146, koło łowieckie „Cietrzew” Mucharz,

Lachowice – obwód łowiecki nr 193, koło łowieckie „Żbik” Lachowice,

Mosorne – obwód łowiecki nr 212 – koło łowieckie „Knieja” Zawoja,

Wełcza – odziały 424-432 obwód łowiecki nr 192 – koło łowieckie „Bór”

Maków Podhalański - oddziały 434-454 obwód łowiecki nr 212 – koło łowieckie „Knieja” Zawoja

Jeśli twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [formularz zamieszony w załączniku /przekierowanie, pobieranie automatyczne/ >>TUTAJ>>] oraz przesłanie go na adres sucha@katowice.lasy.gov.pl nie później niż dwa dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Jacek Woźnica, jacek.woznica@katowice.lasy.gov.pl, tel. 668 182 089.

30.03.2022 | LUDWIK MAŚNICA / NADLEŚNICTWO SUCHA