Godziny otwarcia Wystawy Stałej przy Babiogórskim Parku Narodowym:


w okresie od 1 XI do 30 IV od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00,

w okresie ferii zimowych zapraszamy codziennie oprócz poniedziałków od godz. 9.00 do 15.00,

w okresie od 1 V do 31 X codziennie oprócz poniedziałków od godz. 9.00 do 17.00.


Ceny i opłaty:

1. Zwiedzanie Wystawy Stałej

- bilet normalny: 5,00 zł,
- bilet ulgowy: 4,00 zł.

2. Zajęcia edukacyjne. Tematyka podstawowa:

- kameralne: grupa do 26 osób: 60 zł za godzinę; 
- terenowe: grupa do 26 osób: 60 zł za godzinę; grupa powyżej 26 osób: 4 zł za osobę za godzinę.

3. Zajęcia edukacyjne specjalistyczne (temat "na życzenie"):

- kameralne: 30 zł za osobę za godzinę,
- terenowe: grupa do 26 osób: 80 zł za godzinę; grupa powyżej 26 osób: 5 zł za osobę za godzinę.

5. Warsztaty wielodniowe -
 zakres i cena wg indywidualnej kalkulacji.


Opłaty liczone są za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.


REGULAMIN udostępniania turystycznego Babiogórskiego Parku Narodowego - to podstawowe prawo obowiązujące na terenie całego parku. Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 jako zintegrowany system prawny do bezwzględnego przestrzegania i stosowania. Uchybienie regulaminowi może skutkować nieprzyjemnościami zamiast wspaniałymi wspomnieniami z pobytu na terenie BPN. 

KOMUNIKAT TURYSTYCZNY z dnia 9 października 2019 r. >> "UWAGA! Przypominamy, że na terenie BgPN od 1 lutego do 30 listopada obowiązuje całkowity zakaz poruszania się na nartach. Podobnie ograniczenia obowiązują na Słowacji w CHKO Horna Orava w strefie A na Babiej Górze."

TURYSTO PAMIĘTAJ!

Na terenie BgPN wolno poruszać się tylko znakowanymi szlakami turystycznymi;

Nie wolno śmiecić i niszczyć przyrody;

Na teren Parku, z wyjatkiem ścieżki Mokry Kozub - ochrona krajobrazowa, nie wolno wprowadzać psów - przypominamy, że "w parkach narodowych [...] zabrania się [...] wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną ..."- Ustawa  o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 15 pkt 1 ppkt 16.


Punkty Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Polanie Krowiarki i w Zawoi Markowej działają w sezonie od 29.03. do 30.11.

WIĘCEJ >>


kolaż tytułowy: pixabay.com