Nieodpłatne zwiedzanie i turniej szachowy

Muzeum Armii Krajowej zaprasza na nieodpłatne indywidualne zwiedzanie wystawy stałej Muzeum oraz wystawy czasowej szkiców i grafik Ludwika Maciąga. Wydarzeniem towarzyszącym będzie turniej szachowy im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, który odbędzie się na dziedzińcu Muzeum.

Muzeum swoją obecną siedzibę oraz wystawę stałą w aktualnej formie, zawdzięcza realizacji projektu MRPO 2007-2012 „Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie, dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej” w ramach dofinansowanemu z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 28 986 804 zł.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Siedziba Muzeum AK została w 2017 roku została wyróżniona nagrodą „Lidera dostępności” za niwelowanie barier architektonicznych w obiekcie zabytkowym. Zwiedzając wystawę osoba z dysfunkcją wzroku ma możliwość skorzystania z audiodeskrypcji.

Natomiast osoby z niepełnosprawnością słuchu mają do swojej dyspozycji filmy z lektorem tłumaczącym teksty na Polski Język Migowy. 

Data: 12 maja 2019 r.

Czas: 11:00 - 17:00

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie

https://muzeum-ak.pl/komunikaty/67322/

tel.: 12 410 07 70

ul. Wita Stwosza 12
 
31-511 Kraków