Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Konkurs jest organizowany w ramach operacji pn. “Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych wiejskich gospodarstw domowych”, realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik indywidualny, kultywujący zgłaszaną praktykę kulinarną przez okres min. trzech lat i wszystkie zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski.


Zgłoszenie konkursowe powinno wpisywać się w jedną z pięciu kategorii konkursowych:

  1. Kiszonki z warzyw i owoców
  2. Zupy
  3. Potrawy jarskie - danie główne
  4. Potrawy z drobiu i ryb - danie główne
  5. Potrawy świąteczne


Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną praktykę kulinarną w danej kategorii i nie więcej niż trzy w różnych kategoriach.


Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia konkursowego na formularzu, wraz z dołączonymi zdjęciami lub filmem, na którym widnieje potrawa, a także recepturą na jej wykonanie.


Pośrednikiem udziału w konkursie może być ośrodek doradztwa rolniczego, urząd gminy lub Lokalna Grupa Działania, na obszarze działalności których dana tradycja kulinarna jest praktykowana, oczywiście za zgodą zgłaszających.


Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie, należy przesyłać do 16-go grudnia 2020 roku na adres: konkurs.kulinarny@nikidw.edu.pl


Szczegóły dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem i Formularzem zgłoszeniowym znajdują się TUTAJ >>  /przekierowanie/


Główną nagrodą konkursową za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii jest nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł oraz dyplom. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest 600 zł oraz dyplom, a za zajęcie trzeciego miejsca 400 zł oraz dyplom.


Wszelkie dodatkowe informacei nt. Konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 508 925 725 (Jolanta) i 511 134 544 (Urszula) oraz pod adresem e-mail: konkurs.kulinarny@nikidw.edu.pl

Biuro Prasowe UMWM
03.12.2020