Do 30 listopada czekamy na zgłoszenia uczniów i dorosłych pracujących z dziećmi do konkursu „Wiem jak w banku. Wszystko o pieniądzu”. Ci, którzy zgłoszą się już w październiku, mają szansę na dodatkową nagrodę!


Trwa konkurs Polskiej Agencji Prasowej na najlepsze prace prezentujące zagadnienia związane z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym oraz rolą Narodowego Banku Polskiego w tym zakresie.


Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów i techników na konkurs mogą nadsyłać filmy (nie dłuższe niż 10 minut), audycje, prezentacje, wypowiedzi pisemne, gry terenowe, gry planszowe, aplikacji, plakaty czy wystawy informacyjne do szkolnych gablot.


Z kolei dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą powinni przygotować pracę w formie umożliwiającej jej wykorzystanie w czasie zajęć - np. scenariusz lekcji czy autorskie materiały dydaktyczne.


Termin zgłaszania prac mija 30 listopada 2021 r., ale zachęcamy, by nie czekać do ostatniej chwili - w każdym miesiącu losujemy dwie osoby, które dostają od nas atrakcyjne upominki rzeczowe!


W wyniku wrześniowego losowania powerbanki trafią do p. Celiny i Bartka. Autorzy, którzy przygotują i zgłoszą swoje prace w październiku, mają natomiast szansę na głośniki bezprzewodowe.


W grudniu pięcioosobowe jury oceni wszystkie prace pod względem merytorycznym i wyłoni po trzy najlepsze w każdej kategorii wiekowej.


Uczniowie szkół podstawowych za zajęcie I miejsca mogą liczyć na 1000 zł, II miejsca na 750 zł, a III miejsca na 500 zł. W kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych nagroda za I miejsce to 1500 zł, II miejsce - 1200 zł, III miejsce - 750 zł. Dorosłym pracującym z dziećmi przyznamy za I miejsce - 2000 zł, za II miejsce - 1500 zł, a za III miejsce - 1000 zł. W sumie do laureatów trafi ponad 10 tys. zł.


„Wiem jak w banku. Wszystko o pieniądzu” to projekt realizowany przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.


źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP
opublikowano: 07.10.2021, 13:01aktualizacja: 07.10.2021, 13:15