W dniu 10 maja w Wadowicach odbyło się posiedzenie Komisji XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego zatytułowanego „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Organizatorem wydarzenia jest 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie przy wsparciu Komendy Głównej OHP.


Temat tegorocznego Konkursu Papieskiego nawiązywał do słów wypowiedzianych 40 lat temu przez Jana Pawła II w Warszawie podczas I Pielgrzymki do Polski.
Słowa te dały wówczas Polakom ogromną nadzieję, odwagę i wiarę potrzebną do przeciwstawienia się systemowi komunistycznemu.

Jak dzisiaj to przesłanie interpretują młodzi ludzie można było się przekonać oglądając nadesłane wyniki ich pracy. Na Konkurs
wpłynęło 489 prac fotograficznych i plastycznych.

Komisja konkursowa obradowała w składzie: prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), Krzysztof Świerczek - Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Marek Brzeźniak - grafik, Jerzy Kozak - artysta plastyk, ks. Rafał Bobek - Duszpasterz Małopolskiej WK OHP, Jolanta Zacny - komendant wadowickiego Hufca Pracy oraz Ewa Opałek-Śnieg - kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP.

Jury, przy ocenie prac, brało pod uwagę wartości artystyczne, oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni przez organizatorów do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 4 czerwca w Wadowickim Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowali dla młodych twórców cenne nagrody.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione dzieła znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym. Nazwiska autorów najlepszych prac zostaną zamieszczone w kolejności alfabetyczne na stronie www.konkurs-papieski.com
 oraz www.ohp.pl.

Niesłabnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem ogromnej otwartości młodzieży na nauczanie i wielki autorytet Papieża Polaka.

Fot. tytułowa - 1) Komisja ocenia prace od lewej: Jerzy Kozak - artysta plastyk, Marek Brzeźniak - grafik, Jolanta Zacny - komendant 6-11 HP WadowiceFot. - 2)
Komisja podczas pracyFot. - 3) Od lewej: ks. Rafał Bobek – Duszpasterz Małopolskiej WK OHP, Jerzy Kozak – artysta plastyk, prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Ewa Opałek-Śnieg – kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP, Marek Brzeźniak – grafik, Jolanta Zacny – komendant 6-11 HP Wadowice


Tekst – Dorota Paździora

Zdjęcia – Radosław Domański


Przesłano: 15.05.2019