Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej ogłasza 7. edycję konkursu „List do Taty”. Patronat honorowy nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Konkurs jest organizowany w okręgach wyborczych senatorów, którzy zgłosili się do udziału w jego przeprowadzeniu (lista senatorów – organizatorów konkursu, a także regulamin konkursu znajdują się poniżej).