•    „Nierówności w podatkach" to temat pracy konkursowej w piątej edycji konkursu „Podatkowi liderzy".
•    Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoją wizję sprawiedliwego, a zarazem efektywnego systemu podatkowego, uwzględniającego najistotniejsze różnice pomiędzy podatnikami.
•    Na najlepszych czeka 6 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

 

W różny sposób opodatkowuje się rodziny i samotnych, pracowników i przedsiębiorców, małe firmy i koncerny. Czy odmienności między podatnikami są wystarczająco duże, żeby różnicować ich sytuację podatkową? Czy podatki są odpowiednim narzędziem do uwzględniania decyzji życiowych i biznesowych obywateli? Czy powinny służyć do motywowania ich do działań, które państwo uznaje za pożądane?
 

Przedstaw swoją wizję sprawiedliwego i efektywnego systemu podatkowego i zostań podatkowym liderem!
 

Sukces poprzednich edycji konkursu jest impulsem dla Ministerstwa Finansów, by po raz kolejny zaangażować studentów i absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim prawem podatkowym. Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski.

Udział w konkursie


Pracę konkursową pt. „Nierówności w podatkach" wyślij do 16 czerwca 2019 r. na adres praktyki@mf.gov.pl. UWAGA: praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.
 

Do pracy dołącz CV, wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. ważnej legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu

  • do 19 czerwca 2019 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,
  • 24-28 czerwca 2019 r. – rozmowy kwalifikacyjne,
  • do 5 lipca 2019 r. – publikacja wyników na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/finanse.


Podatkowym liderom oferujemy

  • płatny staż w Ministerstwie Finansów
  • udział w pracach grupy roboczej, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem prawa podatkowego.

 

Regulamin konkursu
0.05MB 

https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Regulamin_Konkursu_V.docx/a898cfc7-e0fe-c0f1-1fce-35439d7715bd


Karta zgłoszenia
0.03MB 

https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Karta_Zg%C5%82oszenia_V.docx/83f66088-9813-dd7b-6d63-cc76a5f23773


Klauzula informacyjna
0,03 MB 

https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Klauzula_Informacyjna_V.docx/42c7b1de-8ce6-5782-7dfb-ffe725c8b20e


OPUBLIKOWANO: 27.05.2019