Delegatura IPN w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie, którego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiego podziemia niepodległościowego z okresu okupacji, zwłaszcza Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.


Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie pracy w formie vloga. Materiał filmowy powinien dotyczyć wybranej osoby, wydarzenia, jednostki lub miejsca związanego z dziejami ZWZ-AK. Vlog powinien trwać od dwóch do trzech minut.


Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 13 grudnia 2021 r.
 Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: jakub.mularczyk@ipn.gov.pl.

Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. Honorowy patronat nad konkursem objął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

DO POBRANIA /przekierowanie/ >> REGULAMIN KONKURSU >>;