Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił 28 stycznia 2021 r. konkurs dla uczniów szkół uczestniczących w XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Temat tegorocznego konkursu dla uczniów brzmi: Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych. Ponadto w oddzielnym konkursie wybierzemy najlepszą inicjatywę edukacyjną.


Celem obu konkursów jest popularyzowanie wiedzy o zasadach ochrony danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli, podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka. Jednocześnie poprzez temat konkursu dla uczniów chcemy zachęcić młodych ludzi oraz ich rodziców do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych w życiu online i offline ‒ wyjaśniła Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO.


Konkurs dla uczniów


Konkurs adresowany do uczniów polega na przygotowaniu mini poradnika dla rodziców pt. „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych”, w którym autorzy przedstawią za pomocą krótkiego i jasnego przekazu zasady ochrony danych osobowych.


Prace konkursowe wykonane w dowolnej formie elektronicznej przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych należy przysyłać do 15 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem specjalnego formularza, będzie on dostępny pod adresem: https://pliki.uodo.gov.pl/pydio/.


Konkurs dla szkół


Tradycyjnie wraz z konkursem dla uczniów UODO ogłasza konkurs dla uczestników XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, czyli szkół i placówek doskonalenia nauczycieli. W tym konkursie wyłonimy najlepsze inicjatywy edukacyjne zrealizowane w ramach bieżącej edycji programu, a więc takie działanie edukacyjne (np. zajęcia, gry, zabawy edukacyjne, warsztaty), które służą upowszechnieniu wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.


Warunkiem udziału w tym konkursie jest dostarczenie do UODO pracy konkursowej do 10 maja 2021 r.:  

  • w formie elektronicznej (na adres e-mail: konkurs2021@uodo.gov.pl) oraz 
  • papierowej (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa, Budynek Intraco I, z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla placówek 2021”).


Ogłoszenie wyników


Wyniki konkursów UODO ogłosi na stronie internetowej uodo.gov.pl 

  • w konkursie dla uczniów14 maja br.
  • w konkursie dla szkół i placówek oświatowych21 maja br.


Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Ponadto placówka oświatowa, która zajmie I miejsce w konkursie na najlepszą inicjatywę edukacyjną, otrzyma szczególne wyróżnienie Prezesa UODO – statuetkę „Złote Pióro Programu”.


Szczegółowe informacje nt. obu konkursów dostępne są w regulaminach dodanych poniżej.


Zachęcamy do licznego uczestnictwa w konkursach!


WIĘCEJ INFORMACJI, DOKUMENTY DO POBRANIA /przekierowanie/ >> Konkursy UODO >>;Opublikowano: 27.01.2021