Do 30 kwietnia br. miejskie szkoły ponadpodstawowe mogą przesyłać zgłoszenia w konkursie „Szkoła z klimatem”. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa. Zwycięska drużyna otrzyma aż 100 tys. zł na realizację tego planu. „Szkoła z klimatem” to inicjatywa organizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu Ministra Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem”.


Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa) pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela).


Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższego otoczenia – domów, ulic, placów, parków, budowli itp. W projekcie należy przedstawić opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, sposoby na poprawę tej sytuacji. 


Zgłoszenia można przesyłać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem /przekierowanie/: >> nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem >>. Termin mija do 30 kwietnia br. Dodatkowe pytania można kierować na adres: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl.

Konkurs „Szkoła z klimatem” został włączony do projektu Ministra Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem”. W skład projektu wchodzi także program priorytetowy NFOŚiGW „Konkurs na najbardziej zielono-niebieski projekt – Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” oraz realizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: konkurs „Miasto z klimatem – Lider” oraz konkurs na najlepszy zrealizowany projekt „Miasto z klimatem”.


Ministerstwo Edukacji i Nauki

Opublikowano: 29.01.2021