Konkurs „Analityczni Liderzy” jest skierowany do studentów i absolwentów: ekonomii i finansów, matematyki, informatyki i nauk fizycznych. Trzy tematy konkursu to makroekonomia, analiza mikrodanych i finanse publiczne. Na najlepszych czeka 8 płatnych staży w Ministerstwie Finansów (MF).

Interesujesz się ekonomią, ekonometrią, analizą danych (Big Data) lub finansami publicznymi? Chcesz sprawdzić czy krzywa Phillipsa ma odzwierciedlenie w polskich danych albo ocenić wpływ pandemii COVID-19 na politykę fiskalną? A może przeprowadzić symulacje z wykorzystaniem mikrodanych? Jeśli na któreś pytanie odpowiadasz „tak”, to nowy konkurs MF jest właśnie dla Ciebie.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności. Rozwiąż jedno z zadań konkursowych, zostań Analitycznym Liderem i zaangażuj się w współtworzenie polityki makroekonomicznej podczas płatnego stażu w MF.

Udział w konkursie

Pracę konkursową na jeden z 3 tematów prześlij do 9 kwietnia 2021 r. przez /przekierowanie do Ministerstwo Finansów/ >> formularz zgłoszeniowy >>

Uwaga! praca nie może przekroczyć trzech stron formatu A4.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu, który potwierdza status studenta/absolwenta (np. ważnej legitymacji studenckiej, zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu

  • 9 kwietnia 2021 r. – termin przesyłania zgłoszeń,
  • do 14 maja 2021 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,
  • 20 maja – 2 czerwca 2021 r. – rozmowy kwalifikacyjne,
  • do 4 czerwca 2021 r. – publikacja wyników na stronie MF /przekierowanie do gov.pl/ >> gov.pl/finanse/analityczni-liderzy >>;

Analitycznym Liderom oferujemy:

  • płatny staż w MF,
  • udział w pracach zespołów roboczych, które zajmują się tworzeniem założeń makroekonomicznych do polityk gospodarczych realizowanych w Polsce,
  • praca z unikatowymi /przekierowanie do gov.pl/ >> zbiorami danych podatkowo-składowych >>,
  • praca przy złożonym modelu gospodarki polskiej wykorzystywanym do opracowania oficjalnych prognoz gospodarczych MF,
  • możliwość uczestnictwa w wybranych szkoleniach realizowanych przez MF oraz krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
  • możliwość tworzenia opracowań naukowych wraz z doświadczonymi pracownikami MF.

Regulamin i zadania konkursowe

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, zadania konkursowe i kontakt do organizatorów, jest dostępne na gov.pl/finanse/analityczni-liderzy.

Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

Opublikowano: 04.03.2021