W związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem szkół oraz placówek oświatowych przedłużamy do 8 czerwca 2020 r. termin dostarczenia prac konkursowych do komisji wojewódzkiej.

Można je przesłać pocztą na adres: Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8, 31-133 Kraków lub e-mailem: pawel.nalezniak@ipn.gov.pl i pn.historyk@op.pl

  1. Tak jak ujmował to pierwotnie regulamin, respektowane są wszystkie formy prac uczniowskich. Jeśli jednak, ze względu na epidemię, łatwiej będzie Państwu wysłać przeprowadzony już wywiad, zamiast montować z niego film, proszę wybierać to, co służy bezpieczeństwu. Spisany wywiad będzie traktowany jako wspólna praca multimedialna zespołu.
  2. Stanowiący jedną z nagród wyjazd na Białoruś w sierpniu 2020 r. zostaje odwołany, do czasu ustania epidemii.
  3. Nie odbędzie się uroczyste zakończenie tej edycji projektu. Stanowiące nagrody książki, zaświadczenia i indeksy UJPII zostaną wysłane pocztą.
  4. Odnośnie punktów przydatnych przy rekrutacji do szkół średnich poinformujemy Państwa e-mailem po uzyskaniu decyzji z Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich z woj. małopolskiego, nauczycieli, a także dyrektorów placówek do udziału w VIII edycji projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” (rok szkolny 2019/2020).

Chcemy przyczynić się do ocalenia cząstki naszej narodowej pamięci, jaką stanowią Kresy, a także udostępnić uczniom i nauczycielom rzetelną wiedzę na ten temat. Projekt jest realizowany przez Oddział IPN w Krakowie i Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie. Od lat poparcia udzielają nam organizacje skupiające dawnych Kresowian.

WIĘCEJ O KONKURSIE I REGULAMIN TUTAJ >>

Uczestnikom projektu proponujemy m.in. udział w dwóch sesjach naukowo-edukacyjnych i dwóch spotkaniach warsztatowych, w czasie których będą się odbywać wykłady lub pokazy filmów. Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy.

 

Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN w Krakowie
WSPIERAJ POLSKIE MEDIA REKLAMUJĄC USŁUGI I PRODUKTY OFERTA REKLAMOWA PORTALU