Szanowni Państwo, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w IX edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła, nad którym honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. W załączeniu: regulamin konkursu i plakat informacyjny. 

Dodatkowe informację na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel.012-61-54-192, fax. 012-61-54-177, e-mail: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

REGULAMIN KONKURSU - do pobrania