Znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? A może chciałbyś docenić lidera podziwianego od lat za to, że aktywnie działa na rzecz innych ludzi, często słabszych i skrzywdzonych przez los? Jeśli tak to już teraz zgłoś swoich kandydatów do nagród Województwa Małopolskiego – Kryształy Soli i Amicus Hominum.

Organizacje pozarządowe oraz lokalni działacze społeczni od lat udowadniają, że praca na rzecz innych ma ogromny sens. W tym roku po raz kolejny pojawia się szansa, aby docenić najbardziej aktywne instytucje oraz osoby i podziękować za ich codzienny wysiłek oraz zaangażowanie na rzecz innych – mówi Grzegorz Lipiec, odpowiedzialny w zarządzie województwa za sprawy trzeciego sektora, i zachęca do zgłaszania kandydatów do nagród Kryształy Soli i Amicus Hominum.

Współtworzą lepszą Małopolskę

W tym roku do małopolskich NGO-sów już po raz trzynasty trafią Kryształy Soli. To nagroda przyznawana przez samorząd województwa od 14 lat za wyjątkowe dokonania organizacji pozarządowych. To właśnie do nich nawiązuje też nazwa nagrody, bo to własnie one są „solą małopolskiej ziemi”, czyli wyjątkowymi instytucjami, w których pracują jeszcze bardziej wyjątkowi i godni naśladowania ludzie.

Warto przypomnieć, że w Małopolsce działa ponad 7 tys. NGO-sów – spośród długiej listy warto wybrać tę najlepszą i zaproponować jako kandydata do wyróżnienia. Warto jednak się spieszyć, bo zgłoszenia są przyjmowane tylko do 28 września 2018 r.

W tym roku tytuły zostaną przyznane w kategoriach:

  • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
  • Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna,
  • Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie,
  • Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia,
  • Gospodarka i Zrównoważony Rozwój.

Oprócz nagrody Grand Prix, do laureata której trafi też 5 tys. zł ufundowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA, zostaną przyznane także wyróżnienia. To jednak nie wszystko, gdyż w tym roku po raz szósty laureata wybiorą też internauci w plebiscycie on-line.

Bezinteresowanie niosą pomoc

W tym roku Województwo Małopolskie nagrodzi też osoby, które dzielą swoje życie z innymi ludźmi. To właśnie nagroda Amicus Hominum od 2006 r. trafia do osób prywatnych, które poświęcają się wielkiej sprawie, jaką jest po prostu pomaganie innym.

Przykłady? W tamtym roku laureatką nagrody została 86-letnia lekarka Maria Nowińska, nazywana przez wiele osób „krakowskim Judymem”. Całe swoje życie poświęciła ona pomocy innym nie dbając o zdobywanie majątku czy sławy. Udowodniła ona, że nie jest dla niej przeszkodzą zaawansowany wiek – bo nawet „po osiemdziesiątce” można wciąż angażować się w wolontariat i pomaganie poszkodowanym przez los.

- Działaniami zaangażowanych i doświadczonych „liderów pomagania” inspirują się jednak też coraz częściej ludzie młodzi. Dlatego w tegorocznej edycji nagrody Amicus Hominum po raz pierwszy docenimy nie tylko dorosłych, ale też młodych liderów, którzy angażują się w wyjątkowe inicjatywy, w tym wolontariat – dodaje Grzegorz Lipiec.

Zgłoszenia kandydatów do nagrody Amicus Hominum są przyjmowane do 15 października 2018 r. W sumie w tym roku zostaną wyróżnieni liderzy w pięciu kategoriach:

  • Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Niepełnosprawnym,
  • Promocja i Ochrona Zdrowia,
  • Sport i Edukacja,
  • Działalność Filantropijna,
  • Inicjatywa Młodych.
*więcej informacji na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/docen-wyjatkowych-ludzi-i-organizacje-z-malopolski