„A jeśli ktoś nasz polski dom zapali” – 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe.


Rozpoczyna się kolejna edycja tematycznego konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych woj. małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodzieży odkrywaniem sylwetek Polaków przeciwstawiających się w latach 80. XX wieku narzuconym Polsce władzom komunistycznym oraz odkrywaniem różnorodnych form sprzeciwu wobec stanu wojennego i systemu zniewolenia.


Konkurs podzielono na trzy etapy. W pierwszym (szkolnym) uczniowie napiszą test, w drugim (rejonowym) przygotowują autorską pracę pisemną, w trzecim (wojewódzkim) przedstawiają swoją pracę przed komisją egzaminacyjną.


Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konkursie dyrektorowi szkoły. Dyrektor przekazuje zgłoszenia organizatorowi w postaci protokołu z przeprowadzonego etapu szkolnego konkursu.


Organizatorzy konkursu – Oddział IPN w Krakowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, działając na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty – przygotowali projekt w związku 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.


Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane za pośrednictwem stron internetowych: krakowskiego IPN i kuratorium.

MATERIAŁY DO KONKURSU /przekierowanie/ PLIKI DO POBRANIA;

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

grafika: IPN