XLII sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta – pok. nr 21 – I piętro Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2018 – 2030.
 7. Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2018.
 8. Przyjęcie Protokołu Nr XLI/2018 oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2018 r.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
 / - / Bogusław Ćwiękała

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ 2014 - 2018


Przewodniczący Rady Miejskiej: Bogusław Ćwiękała


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Krystian Krzeszowiak


Radna: Aneta Dędys


Radna: Bogusława Hudziak


Radna: Małgorzata Kulka


Radna: Maria Kuś


Radna: Maria Lenart


Radny: Adam Leśniak


Radny: Tadeusz Pochopień


Radny: Jan Siwiec


Radny: Janusz Siwiec


Radny: Krzysztof Skrzypek


Radna: Anna Szczotka


Radny: Piotr Wróbel


Radny: Andrzej Ziemianek

*Od Redakcji
Kończy się kadencja rad miast i gmin - warto uczestniczyć w sesjach rad podsumowujących dotychczasowe działania radnych i przyglądanie się planowaniu działań już pod nowe rady miast i gmin. Praca w samorządzie jest pracą dla społeczeństwa i tak trzeba podchodzić do wszystkich spraw związanych z pracą radnych. Dobrze jest poznać bliżej osoby, które decydują lub współdecydują o tym, co i jak się dzieje w naszych lokalnych samorządach.  
Redakcja poleca udział wszystkim zainteresowanym sprawami Miasta Sucha Beskidzka.