W dniach 23.09 -26.09.2020 remontowana będzie nawierzchnia drogi krajowej nr 7 w miejscowościach Gaj oraz Mogilany, jezdnia w kierunku Krakowa. Prace prowadzone będą wyłącznie w porze nocnej, w godzinach 20.00 – 06.00

Zakres remontu obejmuje wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni, z uwagi na zbyt niski współczynnik tarcia. Prace prowadzone będą na odcinkach:

km 679+985 - 680+460 w miejscowości Mogilany oraz km 677+400 - 677+725 w miejscowości Gaj.

 

W trakcie prowadzonych robót czasowo zamykane  będą prawy lub lewy pas ruchu. Ograniczenie prędkości do 60 km/h

 

W godzinach od 06.00 do 20.00  ruch przywracany będzie na całej szerokością jezdni, jednak z segregacją ruchu za pomocą tablic kierujących U-21. Ograniczenie prędkości wynosić będzie do 60 km/h.Iwona Mikrut
Główny specjalista ds. komunikacji społecznej


Oddział w Krakowie

Przesłano: 23.09.2020 15:28
screen: gddkia.gov.pl