Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, realizuje zadania Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów, które służą ochronie zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska oraz zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych.