Styczeń 1945 r. był okresem ofensywy wojsk radzieckich w walce z hitlerowskimi Niemcami, okupującymi większość terenów Polski. 12 stycznia ruszyła ofensywa mająca na celu oswobodzenie Karpat i Beskidów.