Kodeks karny, wprowadzony do porządku prawnego II Rzeczpospolitej Rozporządzeniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 11 lipca 1932 r., obowiązywał do 1969 r. Był uznawany za najlepszy europejski kodeks karny i nawet zmiany ustrojowe w Polsce po II wojnie światowej nie spowodowały jego uchylenia. Władze komunistyczne dopiero w 1969 r. uchwaliły nowe przepisy karne, stosując jednak rozwiązania prawne i warstwę techniczno-legislacyjną kodeksu z 1932 r.