Uczestnicy 6-11 HP Wadowice w dniu 31 maja w ramach inicjatywy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP poszerzali swoje umiejętności zawodowe kucharza na warsztatach kulinarnych z panem Jackiem Stuglikiem półfinalistą Programu TVP 2 „BACK- OFF- ALE CIACHO”.

Warsztaty poprzedzone zostały prelekcją dotyczącą doskonalenia umiejętności zawodowych raz pasji cukierniczej jakiej oddaje się pan Jacek Stuglik nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy przystąpili do zajęć praktycznych, które polegały na dekorowaniu przygotowanych wcześniej upieczonych tortowych podkładów.Młodzież, kształcąca się w zawodzie kucharz poznawała tajniki sztuki cukierniczej i dekorowała przez siebie wykonanymi elementami z masy cukierniczej torty zrobione z okazji Dnia Dziecka i imienin.

Warsztaty sprawiły uczestnikom dużą radość i satysfakcję z wykonanej pracy.

Młodzież podniosła swoje przygotowanie zawodowe i poszerzyła o nowe umiejętności cukiernicze.


Tekst: Jolanta Zacny
zdjęcia: Jacek Stuglik
6-11 HP w Wadowicach

 
ZAPRASZAMY NA STRONĘ HUFCA

http://www.malopolska.ohp.pl/pl/24851/0/Hufiec_Pracy


Przesłano: 06.06.2019